Regulamin wypożyczalni pianek triathlonowych

Regulamin wypożyczalni pianek triathlonowych

 

1. Niniejszy regulamin odnosi się do usługi wypożyczenia sprzętu sportowego przez firmę 365sportu Marcin Domagała z siedzibą ul. Saperska 38B/2,61-493 Poznań, NIP 7822289823, zwaną dalej w treści regulaminu Wypożyczalnią, klientowi zwanemu dalej Wypożyczającym.

2. Aby skorzystać z usługi wypożyczenia sprzętu należy wykupić odpowiednią ofertę przez stronę 365sportu.pl , następnie opłacić koszt wypożyczenia+kwota kaucji podanej w ofercie.

3. Zamawiając daną usługę Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz opisy świadczonych usług i zamawianego sprzętu.

4. Standardowy czas wypożyczenia to 5 dni.Za dzień rozpoczęcia usługi przyjmuje się dzień nadania paczki, za dzień zwrotu dzień nadania zwrotnego paczki przesyłką priorytetową. Każdy dzień opóźnienia koszt 50 zł brutto pobierany z kaucji.

5. Wypożyczany sprzęt jest własnością firmy 365sportu Marcin Domagała.

6. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu w pełni sprawny technicznie.

7. Wypożyczalnia po otrzymaniu Sprzętu w dniu zwrotu zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń bądź zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego w terminie 3 dni od otrzymania Sprzętu.

8. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za 5 dni i pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia.

9. Wypożyczalnia pobiera kaucję zwrotną w kwocie określonej przy każdym opisie przedmiotu, będącą zabezpieczeniem w przypadku problemów ze zwrotem Sprzętu do Wypożyczalni, bądź jego uszkodzeniami. Kaucja zostaje zwrócona w ciągu 5 po zwróceniu sprzętu na konto Wypożyczającego.

10. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie uszkodzenia sprzętu.

11. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrócenia Sprzętu do Wypożyczalni w dniu określonym w umowie wypożyczenia poprzez przesłanie Sprzętu na własny koszt na adres:

365sportu Marcin Domagała

ul. Grunwaldzka 519D

62-064 Plewiska

tel. 784156164

W przypadku wysłania Sprzętu na powyższy adres za dzień zwrotu rozumie się dzień nadania przesyłki.

12. W przypadku oddania Sprzętu uszkodzonego, bądź zniszczonego Wypożyczalnia ma prawo obciążyć Wypożyczającego karą w maksymalnej kwocie równej wartości rynkowej brutto nowego Sprzętu, zgodnie z cenami na stronie internetowej 365sportu.pl. Na poczet kary zaliczona zostaje kaucja oraz opłata za wypożyczenie.

13. Z chwilą wysyłki/wydania sprzętu sportowego usługę uważa się za wykonaną i nie przysługuje od niej prawo zwrotu.

14. Korespondencyjny zwrot mokrej lub brudnej pianki wiąże się z dodatkową opłatą w kwocie 50 zł na pokrycie kosztów prania i czyszczenia zawilgoconego sprzętu. Opłata zostanie pobrana z kaucji. 

15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl