Regulamin wypożyczalni trenażerów/walizek/Normatec

Regulamin wypożyczalni trenażerów/ walizek / urządzeń do masażu /wiatraka

 

 1. Niniejszy regulamin odnosi się do usługi wypożyczenia sprzętu sportowego przez firmę 365sportu Marcin Domagała z siedzibą ul. Saperska 38B/2 ,61-493 Poznań, NIP 7822289823, zwaną dalej w treści regulaminu Wypożyczalnią, klientowi zwanemu dalej Wypożyczającym.
 2. Przed dokonaniem płatności prosimy o potwierdzenie dostępności produktów w danym terminie drogą mailową pod adresem sklep@365sportu.pl lub telefoniczną pod numerem +48784156164.
 3. Aby skorzystać z usługi wypożyczenia sprzętu należy wykupić odpowiednią ofertę przez stronę 365sportu.pl , następnie opłacić koszt wypożyczenia+kwota kaucji podanej w ofercie+kwota przesyłki podana w ofercie. Rezerwacja terminu odbywa się poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 50 zł. Zaliczka jest bezzwrotna.
 4. Zamawiając daną usługę Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz opisy świadczonych usług i zamawianego sprzętu.
 5. Standardowy czas wypożyczenia to 30 dni w przypadku trenażerów, 10 lub 16 dni w przypadku walizek oraz 7 lub 14 dni w przypadku urządzeń do masażu i wiatraka. Istnieje możliwość przedłużenia tego czasu po wcześniejszej rezerwacji i uzgodnieniu szczegółów ze sklepem. Za dzień rozpoczęcia usługi przyjmuje się dzień nadania paczki, za dzień zwrotu dzień nadania zwrotnego paczki przesyłką priorytetową. Każdy dzień opóźnienia koszt 20 zł brutto pobierany z kaucji.
 6. Wypożyczany sprzęt jest własnością firmy 365sportu Marcin Domagała.
 7. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt nieuszkodzony, w pełni sprawny technicznie.
 8. Wypożyczalnia po otrzymaniu Sprzętu w dniu zwrotu zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń bądź zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego w terminie 3 dni od otrzymania Sprzętu.
 9. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za okres czasu określony w karcie produktu. Pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia. Dłuższe terminy ustalane indywidualnie.
 10. Wypożyczalnia pobiera kaucję zwrotną w kwocie określonej przy każdym opisie przedmiotu, będącą zabezpieczeniem w przypadku problemów ze zwrotem Sprzętu do Wypożyczalni, bądź jego uszkodzeniami. Kaucja zostaje zwrócona w ciągu 5 dni po zwrocie sprzętu na konto Wypożyczającego.
 11. Wypożyczający zobowiązuje się do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu w dniu jego otrzymania oraz do niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych zniszczeń Sprzętu Wypożyczalni.
 12. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie uszkodzenia sprzętu.
 13. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrócenia Sprzętu do Wypożyczalni w dniu określonym w umowie wypożyczenia poprzez przesłanie Sprzętu na własny koszt na adres:

365sportu Marcin Domagała

ul. Grunwaldzka 519D

62-064 Plewiska

tel. 784156164

W przypadku wysłania sprzętu na powyższy adres za dzień zwrotu rozumie się dzień nadania przesyłki.

 1. W przypadku oddania Sprzętu uszkodzonego, bądź zniszczonego Wypożyczalnia ma prawo obciążyć Wypożyczającego karą w maksymalnej kwocie równej wartości rynkowej brutto nowego Sprzętu, zgodnie z cenami na stronie internetowej 365sportu.pl. Na poczet kary zaliczona zostaje kaucja oraz opłata za wypożyczenie.
 2. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z winy linii lotniczych winien wyjaśnić we własnym zakresie wypożyczający jako osoba do której w danym momencie należy walizka, i jako właściciel karty pokładowej na przewóz sprzętu. Sklep 365sportu.pl służy w takich sytuacjach radą i pomocą, jednakże nie jest w stanie składać reklamacji u przewoźnika odpowiedzialnego za uszkodzenia.
 3. Z chwilą wysyłki/wydania sprzętu sportowego usługę uważa się za wykonaną i nie przysługuje od niej prawo zwrotu.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl